Obchodní podmínky

  1. Portál sumodels.cz slouží jako pomůcka pro práci architektů, projektantů, návrhářů atd. pro tvorbu grafických návrhů interiérů, exteriérů apod.
  2. 3D modely stažené z tohoto Portálu je možno použít pouze k účelům stanoveným v bodě 1.
  3. Není dovoleno stahovat modely za účelem jejich kopírování pro výrobu identického, případně podobného výrobku.
  4. Stažené modely je zakázáno předávat, případně prodávat dalším osobám, firmám atd.
  5. Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou úplné, přesné a pravdivé. Souhlasím s tím, aby společnost SUMODELS, zastoupená Ing.Lucií Nekolovou, sídlem Praha 10, Finská 613/8, IČ: 42554730 (dále jen „Společnost“) jako správce portálu SUmodels zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu údajů mnou poskytnutých pro marketingové účely Společnosti. Tj. zejména pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, o výrobcích a jiných aktivitách Společnosti, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že k těmto mnou poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další mé osobní údaje mnou poskytnuté Společnosti v jiné souvislosti pro totožné účely nebo získané Společností z jiných zdrojů v souladu se zákonem. Dále beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů pro zmíněné účely je dobrovolné a že svůj souhlas mohu dodatečně kdykoliv odvolat oznámením odeslaným na emailovou adresu obchod@adsstudio.cz. Mám práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. , tj. zejména právo na přístup k mým osobním údajům. V případě potřeby se mohu obrátit na Společnost, nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, a mohu vyžadovat potřebná vysvětlení a případně i zjednání nápravy, a to zejména provedením blokace, opravy, doplnění nebo likvidace mých osobních údajů.

Na su model publikují

Aktuálně

  1. 9.3.2018 - nově modely - část sortimentu české firmy EDEL nábytek spol.s.r.o. - sedací soupravy, křesla, taburety .... Stáhněte celé řady sedacích souprav, nebo jenom vybrané modely. Dejte nám v komentářích vědět, jak se vám líbí. 

  2. 25.1.2018 - nově pro vás připravujeme sérii školení v Praze a ve Vysokém Mýtě. Sledujte záložku ŠKOLENÍ

  3. 1.7.2017 - web sumodels.cz se osamostatnil a přestal být součástí firmy ADS Studio